VPS - Máy chủ ảo

Gói dịch vụ máy chủ giá rẽ

VPS A1
  • 1 vCPU E5 CPU
  • 1 GB RAM
  • 20 GB SSD
VPS A2
  • 1 Dedicated CPU
  • 2 GB RAM
  • 30 GB SSD
VPS A3
  • 2 Dedicated CPU
  • 2 GB RAM
  • 40 GB SSD