Máy chủ Vật Lý

Máy chủ vật lý thế hệ mới

Server E5-2680 v4
  • 2 x Intel Xeon E5-2680v4 (56 Thread) CPU
  • 64 GB DDR4 RAM
  • 1 x 1TB NVMe Ổ cứng
  • 200 Mbps (20 Mbps quốc tế) Port mạng
  • Không giới hạn Lưu lượng dữ liệu